array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /Ip/Internal/Translations/JsonLoader.php:48array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /Ip/Internal/Translations/JsonLoader.php:48 PR/eventy

PR/eventy

Profesjonalna obsługa firm

PR/eventy

Prowadząc działania z zakresu PR dobieramy narzędzia i działania, które zapewnią odpowiednią
komunikację z bliższym lub dalszym otoczeniem. Koordynujemy i dbamy o spójną politykę informacyjną w
wewnątrz i na zewnątrz firmy.

Eventy to skuteczny sposób na dotarcie z właściwą informacją do grupy docelowej. Realizowane przez
nas wydarzenia na długo zapadają w pamięci dzięki nieszablonowym pomysłom, które realizujemy z
najwyższą starannością.